TEHNILINE INFO

Polüetüleeni andmed

Pealkiri PE80 PE100 Ühik Testi meetod
Tihedus 950,0-961,0 956,0-962,0 kg/ m³ ISO 1183
Sulavoolavuskiirus (190°C/ 5 kg) 0,40-0,60 0,24-0,36 g/ 10 min ISO 1133
Oksüdatsiooni induktsiooni aeg 200°C 10-40 10-40 min DIN EN 728
Elastsusmoodul 600 1000 MPa ISO 527-2
Tõmbetugevus 18-23 23-25 MPa ISO 527-2
Pehmenemise temperatuur 116 124 °C

Polüetüleentorude eelised

  • Polüetüleentorud on vastupidavad ja hea isolatsioonivõimega.
  • Polüetüleentorud on kaalult kerged ja neid on lihtne paigaldada.
  • Polüetüleentorud on vastupidavad ja korrosioonikindlad enamike lahustite, hapete, aluste ja õlide toimele.
  • Polüetüleentorud on pikaealised. Vastavalt standardile (EN12201) minimaalselt 50 aastat.
  • Polüetüleentorude sile sisepind tagab väga väikese rõhukao. Kui sade toru sisepinnale üldse tekib, on seda tähtsusetul hulgal.
  • Polüetüleeni madalast soojusjuhtivusest on tingitud torude väiksem külmakahjustuste risk.
  • Tänu polüetüleeni heale elastsusele on PE torusid ø20 – ø110 võimalik toota ja tarnida rullides.
  • Kuna polüetüleen on painduv ei tekita ilmastikust tingitud pinnase nihked ning paigaldamisel tekkivad väiksemad suuna muutused ehitaja jaoks probleeme.
  • Kuna polüetüleen torud enamasti ühendatakse sulandumise teel (põkk-keevitus ja elektrikeevitus) on torustikud lekkekindlad.

Kemikaalide kindluse kohta saab infot siit.
Seina ja kaalu kohta leiab infot siit.
PE survetorud ei kuulu kohustusliku CE märgistuse alla.